Firemní identita na míru

Firemní styl je vizuální identitou společnosti, ta pomáhá rozeznání od konkurence. Podnikání bez vlastního firemního stylu vždy zaostává za „stylovými“ konkurenty: zákazníci nakupují u firem, které znají. Logo a vizuální využití barev pomohou zákazníkům rychlejší zapamatování a vybudování důvěry.

Co všechno zahrnuje firemní identita?

Klasický základ identity je tvořen logem, preferovanými fonty, barevnou paletou a designem nosičů.
V závislosti na typu a potřebách podniku se určuje sada prvků, ze kterých se skládá individuální styl. Mezi nejčastěji používané složky identity patří:

Při tvorbě firemní identity vycházíme ze znalosti následujících odvětví

psychologie spotřebitele

koloristika (teorie barev)

typografie (grafická úprava)

světové výzkumy chování spotřebitele

Služby

Během procesu vývoje značky vytvoříme logo, firemní styl (identitu) a pokud je to potřeba, přijdeme s názvem a připravíme kompletní brand book (style guide).

U každého výrobku nebo služby vždy existuje konkurence, a ta je téměř ve všech oblastech podnikání vysoká. Při vytváření firemního stylu nelze spoléhat na štěstí. Pouze přesné určení pozice, výpočet a promyšlená rozhodnutí mohou pomoci dosáhnutí úspěchu. Proto předem analyzujeme trendy a konkurenci v oboru klienta a přidružených odbornostech.

Dnes je stále obtížnější vymyslet dobrý název.  Projednáváme s klientem úkoly, pozicionování a cílovou skupinu a pak se pustíme do práce. Na projektu pracují 2 nebo 3 specialisté, každý přichází s až 50 variantami, které projdou kontrolou na životaschopnost a ochranu podle veřejně dostupných zdrojů. Nakonec obdržíte 2-3 varianty na výběr, které jsou volné pro propagaci na sociálních sítích, pro registraci doménového jména a jsou vhodné k registraci značky.

Značka již existuje, ale potřebuje úpravy. Nejprve se zaměříme na důvody a zjistíme, jakým směrem by měly být tyto úpravy provedeny, co se změnilo v trendech v daném odvětví a vnímání cílového publika. Provedeme analýzu konkurence a identifikujeme vaše silné a slabé stránky.

Rebranding obvykle doprovází změny v rámci společnosti. Vizuální rozdíly před a po rebrandingu nemusí být vždy zásadní – jejich míra závisí na míře změn v hodnotách společnosti.

Často je balení hlavním komunikačním kanálem s konzumentem. Zejména potravinovým výrobkům pomáhá právě balení vyniknout mezi konkurencí na regálu. Balení také pomáhá ‚komunikovat‘ s klientem, s jeho cílovou skupinou, představit své postavení, ceny a hodnoty. Kavárny jsou rozpoznatelné podle firemních kelímků, pizza podle krabic a tak dále. Design balení by měl být takový, aby zákazníci měli chuť jej fotografovat a sdílet na sociálních sítích. To bere v úvahu naše práce a posuzujeme balení jako důležitý prvek silné značky.

Chcete pomoct s vaším projektem?

Spojte se s námi přes kontaktní formulář nebo si naplánujte termín online schůzky.