Marketingová strategie pro start a rozvoj Vaši značky

Pomocí marketingové strategie plánujeme dlouhodobý rozvoj vaší značky. Hledáme, testujeme a vyhodnocujeme nejlepší způsoby, jak výkonně propagovat produkt nebo službu, a následně spojujeme všechny fungující přístupy do efektivního systému. 

Kdy marketingovou strategii potřebujete?

Chystáte se expandovat na nový trh

Potřebujete pomoc s digitálním marketingem a propagací

Cítíte se, že příjmy stagnují a chcete, aby rostly

Co tvoří strategii?

Jednoduše řečeno strategie představuje detailní propracovanou analýzu skutečného stavu a  návod, co by měla firma podniknout v rámci marketingu, aby se hodně posunula dopředu a ve výsledku zvýšila své podeje. 

Ve výsledku obdržíte dokument, který odráží postavení firmy na trhu, její cíle a vizi, strategii budování a posílení značky, kanály a způsoby komunikace.

 

Věnujeme se analýze konkurence, cílové skupiny a provádíme audit značky.

Určujeme a zdůrazňujeme výhody vaší společnosti. Vytváříme značku, která je jiná a přitahuje pozornost vaší cílové skupiny.

Důkladně zkoumáme Vaše konkurenty, abychom porozuměli jejich silným stránkám a slabostem a identifikovali příležitosti pro zlepšení našeho postavení na trhu. Paralelně se zaměřujeme na cílové publikum značky a pomocí hloubkových rozhovorů zkoumáme jejich potřeby, preference a chování.

Sepíšeme akční plán jaké komunikační kanály využijeme pro jednotlivé účely, jak je propojíme, aby fungovaly efektivně. 

Doporučíme vhodné typy reklam, určíme KPI a rozpočet.

Strategii můžete využít i jako samostatný dokument, doporučujeme však co nejdříve začít realizací. A rádi vám s tím pomůžeme.

Jaké výsledky přináší realizace strategie?

Zvýšíte prodeje a zisk

Přetáhnete pozornost zákazníků od konkurence

Získáte nové zákazníky levněji

Získáte srozumitelný akční plán pro marketingový tým

Posílíte a stabilizujete postavení na trhu

Vybudujete s klienty dlouhodobé vztahy

Jak toho dosáhneme?

01

Výzkum

Konkurence
Hledáme silné / slabé stránky konkurenčních značek a hodnotíme jejich marketingovou aktivitu.
Cílová skupina
Segmentujeme cílovou skupinu, určujeme kritéria výběru každého segmentu a zjišťujeme, jaké potřeby konkurence nesplňuje.
Firma

Hodnotíme stávající stav, hledáme příležitosti pro rozvoj značky a produktu.

02

Pozicování

Konkurence
Stanovujeme pozice vašich konkurentů v “myslích”/ preferencích cílové skupiny.
Cílová skupina
Identifikujeme potřeby cílové skupiny na základě preferencí a kritérií výběru produktu.
Vnímání / Dojem
Stanovujeme, jaké vnímání / dojmu chceme dosáhnout ve srovnání s konkurencí.

03

Návrh

Výzkum a pozicování
Na základě shromážděných informací a vypracovaného pozicování vytváříme strategii propagace v komunikačních kanálech.
Marketing prodeje a obsahový marketing
Sledujeme efektivitu prodeje ve vaší společnosti, pracujeme na sociálních sítích a e-mailovém marketingu.
Branding
Doporučení týkající se vizuálního stylu značky a názvů. Vytváření reklamních kreativ a bannerů na zakázku.

04

Digitální strategie

Nastavení KPI
Pro každý komunikační kanál stanovujeme ukazatele účinnosti na 2 roky. Spoléháme na možnosti vašeho podnikání, velikost trhu a aktivity konkurence.
Rozpočtové rozdělení
Vypočítáváme reklamní rozpočty potřebné k dosažení stanovených KPI. Při rozdělování rozpočtů zohledňujeme vzájemný vliv kanálů – synergii.
Výpočet ROMI
Na základě údajů o marži vašeho produktu vypočítáváme plánovaný zisk z marketingu. Na základě nákladů a zisku z marketingu vypočítáváme ROMI. Stanovujeme minimální akceptovatelný ROMI – 100 %.

Chcete pomoct s vaším projektem?

Spojte se s námi přes kontaktní formulář nebo si naplánujte termín online schůzky.