Reklama

ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ

Reklama
ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ

POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, POKUD:

Potřebujete zvýšit povědomí o značce

Přejete si obeznámit uživatele sociálních sítí se svým zbožím, oznámit událost

Chcete zvýšit návštěvnost vašeho webu

Chystáte rozšíření svého podnikání, zavedení nových odvětví

Nejste spokojeni s objemem prodejů

SPUŠTĚNÍ KONTEXTOVÉ A CÍLENÉ REKLAMY, ANALÝZA REKLAMNÍCH KAMPANÍ, SPRÁVA KAMPANÍ

CO UDĚLÁME:

Stanovíme cíle a dílčí úkoly

Správně stanovený úkol je základem pro úspěšné zvládnutí dalších fází. Poskytneme brief pro lepší určení cíle a volbu vhodných postupu pro jeho dosažení.

Prozkoumáme cílový okruh uživatelů

Pohlaví, věk, finanční možnosti, specifika rozhodování o koupi, způsoby vyhledávání informací o produktech – to jsou důležité informace pro vytvoření reklamní kampaně.

Provedeme SWOT analýzu

Provedeme SWOT analýzu pro určení silných a slabých stránek vaší společnosti. Prozkoumáme nabídky konkurentů a vyhodnotíme potenciální hrozby i nové možnosti.

Určíme Tone of Voice

„Hlas“ reklamy musí souznít s hlasem značky: jazykem sdělení, příspěvky na sociálních sítích, filozofií společnosti a jejím přístupem ke konečnému zákazníkovi.

Připravíme texty a grafické materiály

Víme, jak upoutat pozornost uživatelů. Grafické prvky, vyobrazení, volba barev, velikost písma – veškerá nastavení se volí individuálně na základě zvoleného okruhu uživatelů. Správně zpracovaná výzva k akci navyšuje konverzi.

Zvolíme platformy

Zvolíme platformy, kterých si bude všímat cílový okruh uživatelů. Sestavíme seznam kanálů oblíbených mezi uživateli.

Spustíme kampaň

V této fází se strategie přeměňuje na akci: reklamní materiály jsou publikovány na zvolených platformách.

Provedeme analýzu výsledků

Vyhodnotíme efektivitu kanálů a v případě potřeby upravíme strategii a zaměříme se na platformy s lepšími výsledky.

plánujete zajímavý projekt?
povězte nám o tom

Jak probíhá spolupráce s Navian Studio

some_item
some_item
some_item
some_item

Poptávka

Vyplníte poptávku online

Audit

Naši odborníci provedou analýzu

Cenová nabídka

Setkáme se a projednáme detaily, vypočítáme cenu služeb a podepíšeme smlouvu

 

Spuštění reklam

Spustíme kampaň, vyhodnotíme odezvu, podáme report

V čem se Navian Studio liší od konkurence

Charakteristiky NAŠI KONKURENTI NAVIAN.STUDIO
Analýza odvětví+ +
Stanovení reklamní strategie+ +
Vyhodnocení konverze na webu+ +
Hlídání rozpočtu na kampaně- +
Správa reklamních kampaní- +
Vyloučení neefektivních reklamních kanálů- +
Doporučení pro optimalizaci stránek, profilu- +

Naše výhody:

01 Na vašem projektu pracuje stmelený tým odborníků
 

02 Realizace reklamních kampaní pro nejrůznější odvětví a v různém rozsahu

03 Volba vhodné metriky pro sledování efektivity s přihlédnutím ke specifikům projektu

  04 Reporting v souladu s obchodními cíli
 
 
  
 data-srcset

Naši klienti:

LANDINGY, WEBY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PODNIKATELÉ

E-SHOPY V ROZSÁHLÝMI KATALOGY